EE1L11 EPO-1: De Beukende Bas

Topics: Bouwen, analyseren en karakteriseren van een geluidsinstallatie bestaande uit een voeding, versterker en 3-weg luidsprekersysteem
Tijdens EPO-1 ga je een volledig audio systeem ontwerpen met "Beukende Bas". Je gaat meten aan een 3-weg luidsprekersysteem. Tevens ontwerp en bouw je een voeding, een eindversterker en de uitbreiding naar de zogenaamde "Beukende bas".

Bij de verschillende ontwerpen worden vooraf de ontwerpeisen opgesteld. Vervolgens worden ontwerpkeuzes gemaakt en geanalyseerd a.d.h.v. berekeningen en simulaties. Het uiteindelijke ontwerp wordt opgebouwd met beschikbare componenten en getest op basis van goed gekozen metingen. Voor het ontwerp van de eigen beukende bas is een beperkt budget aanwezig. De meetresultaten worden vergeleken met analytische en simulatieresultaten. Op basis hiervan wordt gecontroleerd of aan de ontwerpeisen is voldaan, of dat er aanpassingen van het ontwerp nodig zijn.

Tijdens het eindsymposium worden de gerealiseerde audiosystemen van alle groepen beluisterd en beoordeeld door een jury. Er wordt gekeken naar het ontwerp, de opbouw van de gerealiseerde schakelingen en de originaliteit van de "Beukende Bas". Maar bovenal wordt de kwaliteit van het gereproduceerde geluid beoordeeld. De winnende groep ontvangt een prijs.

Leerdoelen

1) Via een praktische weg bekend worden met de theoretische vakken: zoals Lineaire Schakelingen, Wis- en Natuurkunde. 2) Werken in een projectteam. 3) Het plannen van werkzaamheden. 4) Schriftelijke en mondelinge rapportage. 5) Aanpakken van een specifiek probleem met een open einde. 6) Verwerven van de benodigde technische informatie. 7) Motiveren voor de opleiding EE.

Teachers

dr.ir. Nick van der Meijs

VLSI design verification

dr.ir. Andre Bossche

Integrated Sensors, Nano-Fluidic Devices and Packaging Technology

Jaap Hoekstra

dr.ir. Ioan Lager

Computational electromagnetics, antenna engineering

Rueda J.L. Torres

dr.ir. Ger de Graaf

Microsystems for gas sensing, optical spectrometry and precision circuits for readout. Micromachining and microfabrication technology in general.

Last modified: 2017-09-06

Details

Credits: 5 EC
Period: 0/8/0/0 pr
Contact: Nick van der Meijs